moermanDe Stichting Moerman Promotie Vlissingen is opgericht in 1988 door de naamgevers: de heer C.J. Moerman en mevrouw S.E. Moerman-Wagenaar.

Het doel van de stichting is het bevorderen van het maatschappelijke en culturele welzijn van de inwoners van de gemeente Vlissingen. Het stichtingsbestuur probeert dat doel te bereiken door het verstrekken van bedragen aan instellingen, zoals verenigingen en stichtingen, die een project proberen te verwezenlijken dat binnen de doelstelling valt. Onze vereniging probeert bij het organiseren van eigen evenementen altijd extra financiële middelen te verkrijgen en daarbij wordt ook dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de Stichting Moerman Promotie Vlissingen ons biedt.

Zonder de medewerking van deze stichting zouden we bijvoorbeeld niet in staat zijn het traditionele Nieuwjaarsconcert te organiseren. Wij hopen dat de Stichting Moerman Promotie Vlissingen ons en andere Vlissingse instellingen nog jarenlang kan ondersteunen. Het bestaan van een zodanige stichting is een stimulans bij ons vrijwilligerswerk.

Ga naar de website.