Een achttal blazers van ons Harmonieorkest aangevuld met een aantal andere (oud-) muzikanten van de vereniging hebben zaterdagavond 1 juli hun muzikale grenzen verlegd. Onder leiding van Ward De Ketelaere vormden zij het begeleidingsorkest van Ramon Jaffé. Ramon is een begenadigd cellist met een internationale carrière. De laatste zes jaar is hij de artistiek leider van het Internationaal Muziekfestival in Middelburg (www.ramonjaffe.com). Het was een eer hem te mogen begeleiden tijdens het slotconcert met het concert voor cello en blazers van Friedrich Gulda. In dit concert passeren vele muziekstijlen de revue, het is zeker geen ‘traditioneel’ werk. Het was voor zowel de organisatie, onze muzikanten èn het publiek een heel bijzondere ervaring. Gelet op het applaus en de complimenten die we hebben gekregen van het publiek en de festivalorganisatie: een groot succes. Voor de belangstellenden: https://www.youtube.com/watch?v=C1vtL63PWn8 (de finale van het concert) of de ouverture (https://www.youtube.com/watch?v=XgvUfJKEvPU).