Tijdens de algemene ledenvergadering op donderdag 23 april is Jack de Boo van Uijen gekozen als voorzitter. De 67-jarige De Boo van Uijen volgt Joost van Setten op, die een stapje terug doet. De Boo van Uijen was in het verleden al ruim zestien jaar voorzitter van de vereniging. Van Setten, die tussentijds aftrad als voorzitter, werd met een ruime meerderheid gekozen als bestuurslid materiaal. In die hoedanigheid zal hij zich de komende periode met name richten op de realisatie van de nieuwbouw. Voorganger Ad van de Berg nam afscheid als bestuurslid, maar zal zich blijven inzetten voor de vereniging.

  • Deltaband, Vlissingen
  • TWN, Leiden
  • Juliana, Middelburg
  • Inter Scaldis, Vlissingen
  • Jonge Kracht, Kapelle

Afgelopen zaterdagavond 11 april 2015 gaf de Koninklijke Harmonie Ons Genoegen (KHOG) haar jaarconcert op de Oude Markt in Vlissingen. De Vlissingse muziekvereniging vierde op deze manier haar 125 jarig jubileum met alle stadsgenoten.

Het gratis concert, wat onder leiding stond van dirigent Ward De Ketelaere, was onderdeel van de festiviteiten in het kader van Vlissingen 700 jaar. Naast de KHOG trad ook de drumfanfare, het jeugdorkest en showorkest Deltaband op. Jos Vogel (stadsbeiaardier) bespeelde het carillon van de Sint Jacobstoren, het koor van Scheldemond en Louise de Collignyschool sloten de avond af met het lied: ‘Zoals Michiel de Ruyter’. 
 

Bekijk hier de opname die RTV Vlissingen heeft gemaakt.

Zaterdag 11/apr is een dag waarop de Koninklijke Harmonie Ons Genoegen een concert geeft ter afsluiting van de feestweek ter viering van 700 jaar Vlissingen.

Aan dit concert wordt vanuit de vereniging meegewerkt door Harmonie, Leerlingenorkest, Jeugd-Deltaband en Deltaband. Naast de orkesten van de Koninklijke Harmonie Ons Genoegen wordt medewerking verleend door beiaardier Jos Vogel en de koren van Scheldemond en de Louise de Colignyschool.

Het concert wordt gegeven op een overdekt podium op de Oude Markt (bij de Sint Jacobskerk).
Aanvang 19.30 uur en de toegang is gratis.

Donderdag 2 april was het zover: een feestelijke bijeenkomst ter opening van de feestweek Vlissingen 700 jaar in een afgeladen Sint Jacobskerk.

Nadat iedereen zijn/haar plaats had gevonden, speelde het Harmonieorkest diverse stukken. Waarna Burgemeester Letty Demmers iedereen van harte welkom heette en na een korte toespraak het woord gaf aan stadshistoricus Peter van Druenen. Auteur van het boekVissers, Kapers, Arbeiders | Vlissingen 700 jaar stadsrechten.

Peter van Druenen nam de aanwezigen, zoals hij het zelf omschreef, met 7mijls laarzen mee door 700 jaar geschiedenis. Waarna hij de eerste exemplaren van zijn 2,3kg wegende boek overhandigde aan Burgemeester Letty Demmers en Commissaris van de Koning Han Polman. Na een korte toespraak van Han Polman verzorgde het Scheldeloodsenkoor een muzikaal intermezzo.

Vervolgens leidde Burgmeester Letty Demmers de laatste spreker in, Herman Pleij (emeritus hoogleraar historische Nederlandse letterkunde en regelmatig te gast bij De Wereld Draait Door). Op energieke wijze, een publiek met volle aandacht en de nodige lachsalvo's, vertelde hij zijn visie op Vlissingen en Nederland met het motto 'moet kunnen'. Pleij probeert te verklaren waarom we in Nederland bepaalde beslissingen nemen en waarom we ons op 'n bepaalde manier gedragen: een land dat bedreven is in compromissen en draagvlakken.

Met het Zeeuws Volkslied, begeleid door het Harmonieorkest en zang van het Scheldeloodsenkoor en alle aanwezigen, werd de bijeenkomst afgesloten.

https://www.youtube.com/watch?v=c9vd51gOCPA

Onder het genot van een drankje en een hapje met muzikale omlijsting van het Harmonieorkest werd nog nagepraat over de bijeenkomst.

Op zaterdag 6 en zondag 7 juni 2015 is het zover!  Dan wordt door een gloednieuw team het Studieweekend georganiseerd voor (jeugd)leden t/m 25 jaar.  Het organiserende team heeft er ontzettend veel zin in en kijkt vol verwachting uit naar de ingevulde inschrijfformulieren  die onlangs zijn verstuurd.

Dit jaar gaan we naar een nieuwe locatie in Kapelle. We mogen repeteren in het repetitielokaal van muziekvereniging  “Ons Genoegen”  Kapelle en we blijven slapen in ‘Slot Maelstede’ van de scouting Kapelle.

Het worden twee super gezellige dagen waar we met z’n allen veel muziek maken en nieuwe muziekstukken instuderen. Natuurlijk wordt er ook genoeg tijd gepland voor ontspanning, want de muziekrepetities zullen afgewisseld worden met sport en spel en vanzelfsprekend wordt er lekker gezond gegeten en gaan we na een lange dag weer op tijd naar bed ;)

Voor niet jeugdleden, opa's, oma's, vaders, moeders, broers, zussen en andere belangstelleden: noteer zondag 7 juni alvast in je agenda om te komen luisteren naar het afsluitende concert.

Op donderdag 2 april jl. startte de feestelijkheden rondom de viering dat het 700 jaar geleden is dat Vlissingen stadsrechten kreeg. Nadat alle gasten hun plaats hadden gevonden, konden zij luisteren naar een aantal muziekstukken ten gehore gebracht door het Harmonieorkest.

Vervolgens hield burgemeester Letty Demmers een korte toespraak en gaf zij het woord aan Peter van Druenen. Deze Vlissingse stadshistoricus heeft de afgelopen jaren gewerkt aan Vissers, kapers, arbeiders. Vlissingen 700 jaar stadsrechten. Hij nam in (zoals hij het zelf omschreef) de aanwezigen met 7-mijls laarzen mee door 700 jaar geschiedenis en overhandigde daarna de eerste exemplaren van zijn 2,3 kg wegende boek aan burgemeester Letty Demmers en Commissaris van de Koning Han Polman. Na een kort dankwoord van Han Polman trad het Scheldeloodsenkoor op.

Vervolgens leidde de burgemeester de laatste spreker in, emeritus hoogleraar historische Nederlandse letterkunde, Herman Pleij; regelmatig te gast bij De Wereld Draait Door. Pleij nam de aanwezigen mee in zijn verklaring waarom we in Nederland bepaalde beslissingen nemen en waarom we ons op 'n bepaalde manier gedragen: een land dat bedreven is in compromissen en draagvlakken. Hij gaf daarbij zeer herkenbare voorbeelden, die lachend en me applaus werden herkend.

Het programma werd afgesloten met het Zeeuws Volkslied, begeleid door het Harmonie en zang van het Scheldeloodsenkoor en aanwezigen in de kerk.
https://www.youtube.com/watch?v=c9vd51gOCPA

Tijdens de nadronk speelde het Harmonieorkest nog diverse muziekstukken.