In het Leerlingenorkest van onze vereniging mag je meespelen als je minimaal een jaar les hebt gehad en/of studeert voor het behalen van het A-diploma. Bij het bereiken van het niveau van het B-diploma stroom je door naar het orkest van je keuze, naar het Harmonieorkest of de (Jeugd)Deltaband.

Daarnaast kunnen ook leerlingen van de hele vereniging die studeren voor de diploma's B, C en D worden opgenomen in de vaste bezetting. De leerlingen krijgen tijdens repetities en concerten ondersteuning van meer ervaren muzikanten.

In het Leerlingenorkest krijgen leerlingen de mogelijkheid ervaring op te doen in het concertrepertoire en optredens. Omdat tijdens de individuele opleidingen van leerlingen de nadruk ligt op techniek en beheersing van het instrument, wordt in het orkest de nadruk gelegd op samenspel.

Met een veelzijdig repertoire wordt geoefend in het spelen van alle mogelijke muziekstijlen. Naast (teken)filmmuziek ook klassieke muziek en naast jazz ook popmuziek.

Het Leerlingenorkest repeteert iedere dinsdagavond van 19.00 uur tot 19.45 uur.