Privacy Policy Koninklijke Harmonie Ons Genoegen

De Koninklijke Harmonie Ons Genoegen te Vlissingen hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Koninklijke Harmonie Ons Genoegen te Vlissingen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • De verwerking van persoonsgegevens beperken tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van derden;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van rechten omtrent uw persoonsgegevens, hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als de Koninklijke Harmonie Ons Genoegen te Vlissingen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien na het doornemen van ons Privacy policy er vragen zijn of hierover contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

U heeft altijd het recht op inzage, verwijderen en/of aanpassen van uw gegevens en daartoe inzage te krijgen in de administratie m.b.t. de van u genoteerde gegevens.

Verwerking van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens van leden en donateurs worden door de Koninklijke Harmonie Ons Genoegen te Vlissingen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de verenigingsactiviteiten
 • Het uitvoering geven aan verenigingsevenementen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De ondertekende toestemmingsverklaring.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Koninklijke Harmonie Ons Genoegen te Vlissingen de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voorletters en voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres, postcode en woonplaats;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres(sen);
 • Bankrekeningnummer;
 • Onderdeel waar men in speelt;
 • Gegevens van het instrument(en) welke worden bespeeld;
 • Datum ingang van uw lidmaatschap
 • NAW gegevens van ouders/verzorgers

Onder persoonsgegevens worden ook verstaan het plaatsen van foto’s in het verenigingsorgaan en nieuwsbrief etc.

Persoonsgegevens worden door De Koninklijke Harmonie Ons Genoegen te Vlissingen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de toestemmingsverklaring. Daarna zullen beperkte gegevens worden bewaard t.b.v. jubilea van o.a. de KNMO. Financiële administratie wordt maximaal 7 jaar bewaard.

Contactgegevens:

Koninklijke Harmonie Ons Genoegen

Bouwen Ewoutstraat 60

4381PS

Vlissingen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.