Koninklijke Harmonie Ons Genoegen

Privacy Policy

De Koninklijke Harmonie Ons Genoegen is onderdeel van Muziekvereniging Vlissingen te Vlissingen. De vereniging hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.Wij doen er alles aan om privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Muziekvereniging Vlissingen te Vlissingen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Lees verder in het document:

%d bloggers liken dit: