In een volle St. Jacobskerk leverden zaterdag 26 oktober Het Schelde Loodsen Koor (SLK) en het Harmonieorkest van de Koninklijke Harmonie Ons Genoegen een prachtig herdenkingsconcert in het kader van 75 jaar Slag om de Schelde.
Tussen de shanties door van het Schelde Loodsen Koor werden vier korte verhalen verteld over de ervaringen van een aantal loodsen en hun families tijdens de Tweede Wereldoorlog.
De muziekkeuze van Ons Genoegen omvatte veel aspecten van 1940-1945. Composities die in het teken stonden van de slachtoffers en de bevrijders en muziek uit de oorlogsjaren. Vera Lynn en Glenn Miller zijn namen die zonder meer tot de verbeelding spreken. Ons Genoegen werd zowel door haar prestaties op cultureel gebied als door haar houding tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 in 1950 het predikaat "Koninklijk" verleend. Een titel die met trots wordt gedragen.

Een belangrijk aandeel van Ons Genoegen in het concert werd “ The Story of Anne Frank”. Het werd inderdaad een indrukwekkende muzikale vertolking van haar leven. Tijdens het spelen van dit werk samen met de violiste Jeanine Melis, beeldde de zandkunstenaar Gert van der Vijver het aangrijpende verhaal ook uit in zandprojectie.
Aan het applaus te merken werd het concert zeer gewaardeerd. Zeker ook door de aanwezige nabestaanden van 4.Commando.

Het oude "Ons Genoegen" van 1874 is opgericht door de pastoor van de stad Vlissingen. Als de Schutterijmuziek werd de vereniging in 1887 ontbonden. Vanaf dit jaar tot 1890, het jaar dat Prinses Wilhelmina haar tiende verjaardag zou vieren, was Vlissingen zonder muziekvereniging. Er werden in Vlissingen plannen gemaakt voor een groot feest. De burgemeester verzocht allen die muzikant waren zich op het stadhuis te komen opgeven. Het resultaat was ongeveer 17 muzikanten. Op 12 augustus werd in een vergadering de vereniging opgericht onder de naam "Ons Genoegen", Harmonie van Vlissingen.