MISSIE KONINKLIJKE HARMONIE ONS GENOEGEN

Bij onze MUZIEKVERENIGING is er evenwicht tussen het zijn van een VERENIGING en het maken van MUZIEK. Ontspanning en plezier zijn onmisbare ingrediënten om op een zo hoog mogelijk niveau muziek te maken. Er is binnen onze vereniging ruimte om verschillende muzieksoorten te beoefenen.

 

DE KONINKLIJKE HARMONIE ONS GENOEGEN

 • hecht waarde aan goede (onderlinge) persoonlijke relaties, integriteit, openheid, gelijkwaardigheid, respect, samenwerking, enthousiasme, beleefdheidsregels en goede omgangsvormen en het nakomen van afspraken
 • is een vereniging van en voor mensen die op zoek zijn naar goede muziek, een sociale kring, sfeervolle optredens en die naast het zo goed mogelijk muzikaal presteren verwachten dat gezelligheid, sociale contacten en plezier in het muziek maken even belangrijk zijn
 • streeft ernaar een klimaat te scheppen waarin de leden zich thuis voelen en waarbij plezier en haalbare muzikale prestaties in balans zijn
 • verwacht van de leden een actieve bijdrage aan verenigingsactiviteiten en bewustzijn van de leden van hun verantwoordelijkheden t.a.v. de vereniging en daarop kunnen worden aangesproken
 • streeft naar een gevarieerd en inhoudelijk aantrekkelijke programmering, zowel voor de muzikanten als voor het publiek         

 

 • streeft naar continue verbetering van het muzikale niveau dat aansluiting vindt bij de opleidingsambitie
 •  
 • stimuleert haar individuele leden en de onderdelen als totaal om de muzikale talenten maximaal te ontwikkelen en probeert constant het muzikale niveau door voldoende muzikale uitdaging te verbeteren voor leden met een verschillend niveau
 • draagt bij aan het culturele welzijn van de eigen leden en het (culturele) welzijn van de bevolking in het algemeen en Vlissingen en haar inwoners in het bijzonder

 

 • hecht veel waarde aan goede muziekopleidingen waarbij het opleiden van jeugd een erg belangrijk element is

 

 • promoot optimaal haar producten door middel van een sterke public relation, gebruik makend van alle social media die de Vereniging ten dienste staan
 •  
 • wil met een flexibele organisatie een financieel gezonde vereniging zijn

 

 • wil in de jaarlijkse ALV de effecten en status van de missie en de visie toetsen en doet daarvan mededeling in het jaarverslag