Koningsdag 2024

Met de Koninklijke Harmonie Ons Genoegen zijn we Koningsdag 2024 feestelijk begonnen.

Algemeen
Bij het Koningsdagconcert nodigt de Gemeente Vlissingen niet alleen de gedecoreerden van het betreffende jaar uit, ook de gedecoreerden van voorgaande jaren ontvangen een uitnodiging. Voor aanvang van het concert verzamelen ze bij Gastrocafé Santiago op de Oude Markt. Voor felicitaties over en weer, koffie, thee en lekkers. Nadat alle genodigden hun plaats in de Sint Jacobskerk hadden ingenomen, opende Gilbert van Goethem, voorzitter van Muziek Vereniging Vlissingen, het concert.

Nederlandse muziek
Koningsdag is een Nederlandse feestdag en ter gelegenheid daarvan werden alleen nummers ten gehore gebracht van Nederlandse componisten. Zowel nummers van begin vorige eeuw als ook recenter werk. Het was een gevarieerd programma. We vroegen de bezoekers via het programmaboekje om hun feedback en dat leverde hele mooie cijfers op!

Feedback bezoekers
89,6% van het publiek vond het programma gevarieerd
89,6% van het publiek vond de informatie tijdens de presentatie een meerwaarde
89,6% geeft aan nieuwe muziek te hebben ontdekt
75,9% geeft aan iets nieuws te hebben geleerd
86,2% heeft zich vermaakt met het programma
93,1% vond het thema passend voor Koningsdag

Toespraak burgemeester
Tijdens het concert was er een korte toespraak van de burgemeester. Uiteraard daarin speciale aandacht voor de inwoners van Vlissingen die dit jaar hun onderscheiding in ontvangst mochten nemen. Ook was aandacht voor de Koningsdagactviteiten in de stad en de overige kernen van de gemeente.

Wij kijken terug op een fijn Koningsdagconcert in Cultuurpodium Sint Jacobskerk!
Mooie traditie om in ere te houden.