Muzikale afscheidsdienst voor Piet Schot

Op vrijdag 10 november 2023 vond in de Historische Kerk in Oost-Souburg de afscheidsdienst plaats van erelid Piet Schot. Piet overleed op 2 november 2023 in de leeftijd van 91 jaar. Binnen onze vereniging, waarvan hij 71 jaar lid was, een eminent en meer dan markant figuur.

Als twintiger begon hij bij de drumband op de grote trom. Toen hij daar, naar eigen zeggen, weinig uitdaging in vond, stapte hij over op klarinet en nog later naar de saxofoon. Bij onze vereniging bekleedde Piet, naast muzikant, diverse functies. Zo was hij bestuurslid, muzikaal leider van The Melody Makers en dirigent van het Jeugdorkest.

Het was een mooie dienst waarin onder andere gesproken werd door dochter Ilse en zoon Ruud; beiden muzikant bij ons orkest. Zij vertelden over de levensloop van Piet en haalden ook herinneringen op aan Piets grote liefde, hun in 1988 veel te vroeg overleden moeder Jo Schot-van de Sande.

Namens Muziek Vereniging Vlissingen (waar KHOG onderdeel van is); sprak Dick Broers. Hij memoreerde onder andere over het allereerste studieweekend waar Piet in de organisatie zat en wat daarna uitgroeide tot een jaarlijkse traditie. Ook sprak Dick over de viering van het 100-jarig bestaan in 1990. Piet organiseerde samen met een aantal andere leden een gedenkwaardige dag die werd afgesloten met een avondconcert bij het Arsenaal met meer dan 400 muzikanten, 300 koorleden en vuurwerk. Tot op het einde van zijn leven bleef Piet belangstelling houden voor de activiteiten van de gehele vereniging en was hij actief bij de ledenvergaderingen aanwezig.

Cees de Ridder sprak over het rode draadje van sport en muziek waarin hij Piet steeds weer tegenkwam. Waterpolo, handbal in hun jonge jaren en later muziek. Toen Piet geen actief blaasmuzikant meer kon zijn, ging hij zingen en werd hij dirigent bij Zo Kan T Ook. Een Vlissingse muziekgroep die bekende popsongs en liedjes uit onder meer de jaren 60 tot heden ten gehore brengt. Vanuit deze muziekgroep is een hechte vriendschap ontstaan, het rode draadje werd een rode kabel tussen Piet, Cees en diens vrouw Janneke.

Jack de Boo van Uijen vertelde over meer dan 60 jaar vriendschap en het samen muziek maken. Niet alleen bij Ons Genoegen overigens. Zo zaten ze eind jaren 60, begin jaren 70 samen 6 jaar in de legendarische Mini Big Band the Variations. Prachtige herinneringen aan optredens in o.a. het Scheldekwartier en de vriendschap die tussen alle leden is ontstaan. Een vriendschap die tot op de dag van vandaag voortduurt met de nog in leven zijnde leden. Jack vertelde ook over de eigen dansband van Piet, The Riverside Combo en hoe Piet the Blue Jeans Big Band nieuw leven inblies en daarvan muzikaal leider werd. Behalve bij muzikale activiteiten waar Piet bijna altijd aanwezig was, sprak Jack hem de laatste jaren vaak op de Nolledijk. Bij mooi weer reed Piet daar met zijn scootmobiel naar “zijn” vaste plekje (na het 1e bankje).

Het was één van Piets laatste wensen dat de KHOG bij zijn afscheid aanwezig zou zijn. Uit alle gesproken woorden bleek muziek de verbindende schakel. Hoe mooi om dan te zien dat er naast de muzikanten van KHOG ook een aantal muzikanten waarmee Piet samen muziek maakte aanwezig waren en meespeelden. Zo ook zijn kleinzoon Marcel (op slagwerk).

Verdrietig, maar diep dankbaar voor de vele fijne herinneringen en met groot respect voor zijn tomeloze inzet voor de muziek hebben we vrijdag afscheid genomen. Dank je wel Piet dat wij daar onderdeel van mochten zijn.


Eerste prijs en promotie voor KHOG

Op zaterdag 4 november jl. organiseerde de Zeeuwse Muziek Bond een Concertconcours in het Scheldetheater in Terneuzen. Sinds Corona weer de eerste keer dat een dergelijk evenement plaatsvond.

De Koninklijke Harmonie Ons Genoegen (KHOG) was één van de deelnemers die zich had ingeschreven om zo het muzikale niveau door 3 juryleden te laten beoordelen op: intonatie, klankvorming, klankbalans, techniek, articulatie, ritmiek, samenspel, dynamiek, nuancering en muzikale uitvoering

Direct na de zomervakantie zijn we gestart met de thuisstudie en het instuderen van de twee concourswerken. Suite Acadienne van de in Nederland geboren Canadese componist Bernhard Bogisch en Pageant van Vincent Persichetti. Om tot het best mogelijke resultaat te komen, werden nog extra repetitiedagen ingepland en werd samen met een aantal andere deelnemende orkesten een try-out concert georganiseerd . Zie Try Out Concert Concours - Koninklijke Harmonie Ons Genoegen (khog.nl)

Alle inspanningen hebben een prachtig resultaat opgeleverd. Van de 100 punten die er te verdienen zijn, behaalde het orkest voor Suite Acadienne gemiddeld 86,50 punten; voor Pageant 85,83 punten. Een gemiddelde van 86 punten, goed voor een 1e prijs met promotie naar de 3e divisie.

In de juryrapporten van de heren Marien Maas, Anno Appelo en Arie Stolk heel veel positieve feedback. Zij vermelden een mooi orkest met een goede klank. Mooi van sfeer en spel met mooie muzikale lijnen, waarbij de frasering goed is vorm gegeven. Geweldig mooie credits voor Sander van Dorst, die sinds november 2021 onze dirigent is.

Niet alleen behaalde KHOG een 1e prijs, we behaalden ook het hoogste aantal punten van de dag.

Totale overzicht van deelnemers en resultaten in volgorde van deelname:

Orkest 1e werk 2e werk Prijs
KHOG 86,50 85,83 1e prijs + promotie
Excelsior/BMM Festivalklasse, geen cijfers wel beoordeling jury
Harmonie Voorwaarts 80,00 76,84 2e prijs
Onda Nieuw & Sint Joosland 84,00 84,16 1e prijs