Muzikale afscheidsdienst voor Piet Schot

Op vrijdag 10 november 2023 vond in de Historische Kerk in Oost-Souburg de afscheidsdienst plaats van erelid Piet Schot. Piet overleed op 2 november 2023 in de leeftijd van 91 jaar. Binnen onze vereniging, waarvan hij 71 jaar lid was, een eminent en meer dan markant figuur.

Als twintiger begon hij bij de drumband op de grote trom. Toen hij daar, naar eigen zeggen, weinig uitdaging in vond, stapte hij over op klarinet en nog later naar de saxofoon. Bij onze vereniging bekleedde Piet, naast muzikant, diverse functies. Zo was hij bestuurslid, muzikaal leider van The Melody Makers en dirigent van het Jeugdorkest.

Het was een mooie dienst waarin onder andere gesproken werd door dochter Ilse en zoon Ruud; beiden muzikant bij ons orkest. Zij vertelden over de levensloop van Piet en haalden ook herinneringen op aan Piets grote liefde, hun in 1988 veel te vroeg overleden moeder Jo Schot-van de Sande.

Namens Muziek Vereniging Vlissingen (waar KHOG onderdeel van is); sprak Dick Broers. Hij memoreerde onder andere over het allereerste studieweekend waar Piet in de organisatie zat en wat daarna uitgroeide tot een jaarlijkse traditie. Ook sprak Dick over de viering van het 100-jarig bestaan in 1990. Piet organiseerde samen met een aantal andere leden een gedenkwaardige dag die werd afgesloten met een avondconcert bij het Arsenaal met meer dan 400 muzikanten, 300 koorleden en vuurwerk. Tot op het einde van zijn leven bleef Piet belangstelling houden voor de activiteiten van de gehele vereniging en was hij actief bij de ledenvergaderingen aanwezig.

Cees de Ridder sprak over het rode draadje van sport en muziek waarin hij Piet steeds weer tegenkwam. Waterpolo, handbal in hun jonge jaren en later muziek. Toen Piet geen actief blaasmuzikant meer kon zijn, ging hij zingen en werd hij dirigent bij Zo Kan T Ook. Een Vlissingse muziekgroep die bekende popsongs en liedjes uit onder meer de jaren 60 tot heden ten gehore brengt. Vanuit deze muziekgroep is een hechte vriendschap ontstaan, het rode draadje werd een rode kabel tussen Piet, Cees en diens vrouw Janneke.

Jack de Boo van Uijen vertelde over meer dan 60 jaar vriendschap en het samen muziek maken. Niet alleen bij Ons Genoegen overigens. Zo zaten ze eind jaren 60, begin jaren 70 samen 6 jaar in de legendarische Mini Big Band the Variations. Prachtige herinneringen aan optredens in o.a. het Scheldekwartier en de vriendschap die tussen alle leden is ontstaan. Een vriendschap die tot op de dag van vandaag voortduurt met de nog in leven zijnde leden. Jack vertelde ook over de eigen dansband van Piet, The Riverside Combo en hoe Piet the Blue Jeans Big Band nieuw leven inblies en daarvan muzikaal leider werd. Behalve bij muzikale activiteiten waar Piet bijna altijd aanwezig was, sprak Jack hem de laatste jaren vaak op de Nolledijk. Bij mooi weer reed Piet daar met zijn scootmobiel naar “zijn” vaste plekje (na het 1e bankje).

Het was één van Piets laatste wensen dat de KHOG bij zijn afscheid aanwezig zou zijn. Uit alle gesproken woorden bleek muziek de verbindende schakel. Hoe mooi om dan te zien dat er naast de muzikanten van KHOG ook een aantal muzikanten waarmee Piet samen muziek maakte aanwezig waren en meespeelden. Zo ook zijn kleinzoon Marcel (op slagwerk).

Verdrietig, maar diep dankbaar voor de vele fijne herinneringen en met groot respect voor zijn tomeloze inzet voor de muziek hebben we vrijdag afscheid genomen. Dank je wel Piet dat wij daar onderdeel van mochten zijn.


Eerste prijs en promotie voor KHOG

Op zaterdag 4 november jl. organiseerde de Zeeuwse Muziek Bond een Concertconcours in het Scheldetheater in Terneuzen. Sinds Corona weer de eerste keer dat een dergelijk evenement plaatsvond.

De Koninklijke Harmonie Ons Genoegen (KHOG) was één van de deelnemers die zich had ingeschreven om zo het muzikale niveau door 3 juryleden te laten beoordelen op: intonatie, klankvorming, klankbalans, techniek, articulatie, ritmiek, samenspel, dynamiek, nuancering en muzikale uitvoering

Direct na de zomervakantie zijn we gestart met de thuisstudie en het instuderen van de twee concourswerken. Suite Acadienne van de in Nederland geboren Canadese componist Bernhard Bogisch en Pageant van Vincent Persichetti. Om tot het best mogelijke resultaat te komen, werden nog extra repetitiedagen ingepland en werd samen met een aantal andere deelnemende orkesten een try-out concert georganiseerd . Zie Try Out Concert Concours - Koninklijke Harmonie Ons Genoegen (khog.nl)

Alle inspanningen hebben een prachtig resultaat opgeleverd. Van de 100 punten die er te verdienen zijn, behaalde het orkest voor Suite Acadienne gemiddeld 86,50 punten; voor Pageant 85,83 punten. Een gemiddelde van 86 punten, goed voor een 1e prijs met promotie naar de 3e divisie.

In de juryrapporten van de heren Marien Maas, Anno Appelo en Arie Stolk heel veel positieve feedback. Zij vermelden een mooi orkest met een goede klank. Mooi van sfeer en spel met mooie muzikale lijnen, waarbij de frasering goed is vorm gegeven. Geweldig mooie credits voor Sander van Dorst, die sinds november 2021 onze dirigent is.

Niet alleen behaalde KHOG een 1e prijs, we behaalden ook het hoogste aantal punten van de dag.

Totale overzicht van deelnemers en resultaten in volgorde van deelname:

Orkest 1e werk 2e werk Prijs
KHOG 86,50 85,83 1e prijs + promotie
Excelsior/BMM Festivalklasse, geen cijfers wel beoordeling jury
Harmonie Voorwaarts 80,00 76,84 2e prijs
Onda Nieuw & Sint Joosland 84,00 84,16 1e prijs

 


Herdenking Bevrijding/Slag om de Schelde

Vlissingen kent een bewogen geschiedenis. De strategische ligging van de stad aan de monding van de Westerschelde heeft zijn sporen nagelaten in de stad. Tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) is er hard gevochten in de stad en op de Westerschelde. Rondom de Oranjemolen is het gebied 'Uncle Beach' ingericht. In dit gebied wordt het verhaal verteld van de bezetting, bevrijding en burgerbevolking van Vlissingen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. De bevrijding van Vlissingen speelde een grote rol in de 'Slag om de Schelde'. In de vroege morgen van 1 november 1944 landden de eerste geallieerde eenheden in de Vlissingse Slijkhaven, codenaam Uncle Beach.

Op de zaterdag het dichtst bij 1 november wordt daarom de Slag om de Schelde herdacht . Dit jaar was dat op zaterdag 28 oktober 2023.

Door de Koninklijke Harmonie Ons Genoegen werd vanaf 13.50 uur de muzikale omlijsting verzorgd. Op ongeveer datzelfde tijdstip vertrokken onder muzikale begeleiding van de Deltaband en vlaggenparade (Colourparty) van het Royal Canadian Legion vanaf het Muzeeum op de Nieuwedijk de genodigden via de Oranjemolen naar Uncle Beach.

Achtereenvolgens waren er toespraken van de burgemeester van Vlissingen (de heer Bas van den Tillaar), de commissaris van de Koning in de provincie Zeeland (de heer Han Polman) en de ambassadeur van Frankijker (François Alabrune). 

Bij de plechtigheid waren ook een militair attaché uit Canada, een militair attaché uit het Verenigd Koninkrijk en leden van het Korps Commandotroepen aanwezig. 

Leerlingen van het Scheldemond College zorgden voor het aanreiken van de bloemenkransen, het voorlezen van de slachtoffers en een gedicht. De hele plechtigheid werd afgesloten door een piper van Interscaldis Pipes & Drums door het spelen van het stuk Lament. 

Ies Bijleveld maakte prachtige foto's waarvan we een selectie in onderstaande "video" hebben gevoegd. Het geeft een mooi beeld van de herdenking weer.

 


Try Out Concert Concours

Op zaterdag 4 november 2023 gaat het harmonieorkest deelnemen aan het Concert Concours dat door de Zeeuwse Muziekbond georganiseerd wordt in het Scheldetheater in Terneuzen.

Ter voorbereiding vond op zaterdag 21 oktober 2023 een try-out concert plaats. Samen met Harmonie Voorwaarts uit Koudekerke en Fanfare ONDA uit Nieuw & St Joosland.

De Koninklijke Harmonie gaat op concours met de volgende muziekstukken: Suite Acadienne van Bernhard Bogisch, dit bestaat uit 5 delen: - La Belle Françoise - Le Prince Eugène - Pinson et Cendrouille - Le Départ de l'Amant - Le Remède à son Talon Pageant van Vincent Persichetti Dit stuk, het 3 werk van deze componist, bestaat uit 2 delen die direct in elkaar overgaan

Ons inspeelwerk is Musical Haiku #14, de titel daarvan is Never Forgotten Dit is gecomponeerd door Stephen Melillo Het harmonieorkest staat onder leiding van Sander van Dorst.

Het was een geslaagde avond, samen met ruim 150 muzikanten, verdeeld over de 3 orkesten. Ieder orkest bracht het haar eigen inspeelwerk en concourswerken ten gehore. Een goede generale en goed om de stukken voor publiek te kunnen spelen. De komende weken de puntjes op 1.

Met dank aan Ronald Teunissen voor de foto's.


Nieuw Talent Orkest Walcheren

Heb je altijd al een blaas- of slagwerkinstrument willen leren bespelen? Of lijkt samen muziek maken je geweldig? Dan is dit je kans!

Op zaterdag 28 oktober gaat het Nieuw Talenten Orkest Walcheren van start. Dit is een gezamenlijk project van 6 Walcherse muziekverenigingen uit Vlissingen, Oostkapelle, Veere Arnemuiden, Serooskerke en Koudekerke.

Het Nieuw Talent Orkest Walcheren is een muziekproject voor volwassenen en iedereen kan meedoen. Muzikale ervaring is namelijk geen vereiste. Alle deelnemers krijgen van de deelnemende verenigingen een muziekinstrument in bruikleen. De inspirerende muzikale leiding is in handen van Petra van Antwerpen. Tijdens de repetities zijn ervaren muzikanten van de deelnemende verenigingen aanwezig om de deelnemers te helpen.

Deelnemers aan het Nieuw Talent Orkest Walcheren ontdekken hun muziekinstrument en leren samen spelen in orkestverband.

Er worden 10 repetities aangeboden die op zaterdag plaats vinden. De eerste repetitie is op zaterdag 28 oktober (aanvang 16.00 uur) en vindt plaats in het verenigingsgebouw van muziekvereniging Vlissingen (Wildbaan 21 in Vlissingen).

Kosten voor deelname aan het Nieuw Talent Orkest Walcheren bedragen € 120,00 (incl. 10 repetities en lesmateriaal).

Aanmelden kan tot 15 oktober via één van de volgende contactpersonen:

    • Ko den Boeft : 06-12861756 | opleidingen@mvvlissingen.nl
    • Esther Abrahamse : 06-40173519 | estherabrahamse@emm-serooskerke.nl
    • Dora Willemse 06-30113381 | dorawil@zeelandnet.nl

Initiatiefnemers Nieuw Talenten Orkesten

 


Indiëherdenking

In de Gemeente Vlissingen vond op zaterdag 9 september 2023 de jaarlijkse Indiëherdenking plaats.

Daarbij wordt de oorlogsgeschiedenis van voormalig Nederlands Indië herdacht, waarbij er nadrukkelijk aandacht is voor de daaropvolgende periode en de koloniale oorlog.

De Indische Vereniging Koempoelan en de Stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon leverden met hun toespraken een indrukwekkende bijdrage. Uiteraard waren onze veteranen aanwezig!

Wij verzorgden de muzikale omlijsting.

 


Rabo ClubSupport

Elke sport- of cultuurvereniging heeft zijn eigen doelen en ambities. Voor een financieel steuntje in de rug organiseert de Rabobank jaarlijks de Rabo ClubSupport stemcampagne. De coöperatieve bank geeft zo ieder jaar een deel van hun resultaat terug aan verenigingen. Ook onze vereniging heeft zich weer aangemeld om mee te mogen delen in het beschikbare budget.

In de periode van 4 t/m 26 september kan iedereen met een rekening bij de Rabobank zijn/haar stemmen uitbrengen. Dit doe je door in te loggen via deze link.

De opbrengst van dit jaar komt ten goede aan het opzetten van MVV Music Academy. Voor KHOG en onze broer show- en marchingband De Deltaband zullen de opleidingen gestructureerd worden. Zodat er weer jeugdorkesten zijn en ook individuele lessen gegeven kunnen worden door vakdocenten in het gebouw aan de Wildbaan.

Je mag in totaal 3 stemmen uitbrengen; krijgen wij 1 stem van jou?

De Koninklijke Harmonie Ons Genoegen is een onderdeel van Muziek Vereniging Vlissingen.

 


Openbaar D-examen Nienke (alt-saxofoon)

Dinsdag 11 juli 2023 deed Nienke haar openbaar D-examen op alt-saxofoon. We mochten daarbij gebruik maken van de centrale ruimte in Scheldehof.

Dreamworks Medley was het eerste nummer. Dit muziekstuk is een arrangement dat Nienke samen met Jesse van der Wijk maakte als profielwerkstuk. Ze kregen hiervoor een 9 en inmiddels hebben Jesse en Nienke ook hun VWO diploma in de pocket. In Dreamworks Medley verwerkten zij voor harmonieorkest melodieën uit Shrek, The Prince of Egypt en How To Train Your Dragon.

Nienke speelde daarna verder een stuk uit het hoofd, een aantal stukken met piano-begeleiding van Jesse van der Wijk en een duet met Milou Antheunisse. Ook speelde ze het Allegro Spiritoso uit Concerto for Alto Saxophone van Ronald Binge met begeleiding van de Koninklijke Harmonie Ons Genoegen.

Tijdens het jury beraad bracht het orkest nog een aantal stukken ten gehore; waaronder het stuk Door de Wind met zanger CeesDo.

Na een korte introductie met enkel lovende woorden over alle stukken die Nienke ten gehore had gebracht, noemde de voorzitter van de examencommissie (van Muziekschool Zeeland) alle cijfers op. Geslaagd, met gemiddeld een 9!

 


Concert Manhuistuin

 

 

 

 

 

 

 

Op zondag 2 juli 2023 verzorgde de Koninklijke Harmonie Ons Genoegen het Manhuistuinconcert. Het was mooi weer, zodat het concert ook echt in de tuin gegeven kon worden (en er niet uitgeweken hoefde te worden naar de kerk).

Dirigent Sander van Dorst had een afwisselend programma samengesteld. Waarbij wij zowel stukken alleen ten gehore brachten, maar ook werd samengewerkt met de Vlissingse accordeonist John Brinkhaus en de Middelburgse zanger CeesDo.

We kijken terug op een fijn concert op deze prachtige locatie aan de Zusterstraat in Goes en vonden het leuk dat er zoveel belangstelling was.

 


Koningsdagconcert

Op uitnodiging van de gemeente Vlissingen houdt de Koninklijke Harmonie Ons Genoegen op donderdag 27 april 2023 een Koningsdagconcert voor alle inwoners en bezoekers in de Sint Jacobskerk in Vlissingen.

Speciale gasten zijn de gedecoreerden vanaf 2019 samen met de nog te decoreren inwoners tijdens de lintjesregen van dit jaar. De burgemeester van Vlissingen, de heer drs. A.R.B. van den Tillaar zal hierbij ook aanwezig zijn en een korte toespraak houden.

Het belooft een gevarieerd programma te worden inclusief de wereldpremière van het muziekstuk DreamWorks Medley van Jesse van der Wijk en Nienke de Bree. Beiden 18 jaar en VWO-6 leerling aan het Nehalennia in Middelburg. De DreamWorks Medley is hun profielwerkstuk en bestaat uit diverse melodieën van de fantasie en actie tekenfilms Prince of Egypt, Shrek en How to train your Dragon. Knap staaltje werk waarbij ze voor advies terecht konden bij wiskundedocent Milou Antheunisse en dirigent Sander van Dorst. Klein detail: Milou is op jonge leeftijd begonnen met saxofoon spelen en speelt ook mee in de première.

Nienke komt al haar hele 18-jarige leven bij de Koninklijke Harmonie Ons Genoegen. Eerst om te luisteren naar het orkest waarvan haar moeder, oom en tantes lid zijn. Zodra het kon, begon ze met blokfluitles. Later wist ze heel zeker dat zij altsaxofoon wilde leren spelen. Dat is gelukt en hoe! Dat ze dat heel goed doet, blijkt wel uit de 2e prijs en publieksprijs die zij in oktober 2022 samen met Jesse won tijdens het Concours voor de Zeeuwse Jeugd.

Jesse speelt sinds zijn tiende piano en volgt nu les bij Rien Balkenende. Met de DreamWorks Medley maakt hij zijn debuut op klokkenspel. Dit is het eerste stuk dat Nienke en Jesse samen arrangeren; maar ze hebben al wel vaker opgetreden. Niet alleen tijdens het Concours voor de Zeeuwse Jeugd, ook op schoolactiviteiten en het onderling solistenconcours van Muziekvereniging Vlissingen. Daarmee behaalden ze vorig jaar de 1e prijs. Behalve een (wissel)beker mag je daarbij als winnaar ook een solostuk uitkiezen om met de harmonie te spelen. Nienke koos Concerto for Alto Saxophone and Band van Ronald Binge en ook dat zal zij op Koningsdag ten gehore brengen.

Het Koningsdagconcert begint om 11.00 uur en duurt tot 12.00 uur. De toegang is gratis en er is een vrije inloop. De deuren gaan om 10.30 uur open. Het Harmonieorkest staat onder leiding van haar dirigent Sander van Dorst.